Skåpafors

Bild

Svart linje visar förslag till hastighetssänkning från 70 till 50 km/h. Grå linje visar förslag till hastighetssänkning från 50 till 30 km/h.

Det kommunala gatunätet

I Gustavsfors bedöms bashastigheten 50 km/h kunna behållas på det kommunala gatunätet. Brovägen, från Skåpakorsningen till Rexcell-fabriken föreslås få hastigheten sänkt från 70 till 50 km/h.

På Skolvägen förbi Skåpafors förskola behålls 30 km/h.

Det statliga vägnätet

Det statliga vägnätet består av Gamla Åmålsvägen, väg 2198, som har en kort bit 70 km/h och i övrigt 50 km/h. Hastigheten föreslås sänkas från 70 till 50 km/h vid stora infarten till Skåpafors. Mellan  Bodanevägen och Berghagsvägen saknas gångbana, det är en kurva med dålig sikt och skolbarn på
väg till busshållplatsen, därför föreslås hastigheten sänkas till 30 km/h på denna sträcka.

På väg 164 föreslås hastigheten från infarten till Skåpafors fram till Skåpakorsningen vara 70 km/h året runt, istället för enbart sommartid som idag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson