Kulvert och gång-/cykelbana mellan Billingsfors och Bengtsfors

Bild

Illustration: Jana Ziegler

Arbetet med att göra en kulvert för fjärrvärme, vatten-/avlopp och fiber längs gamla Lelången-banan mellan Billingsfors och Bengtsfors avslutas nu. Nu kommer den gamla banvallen att återställas och bli gång-cykelbana genom  ett nytt ytlager grus och belysning. 

Uppdatering av projektets status

Projektets status maj 2018

Under juni månad kommer arbetet med att gräva ner de sista belysningsfundamenten och städa upp längs vägområdet samt grusa vägen med finare grus. Slutbesiktning av entreprenaden kommer att äga rum i
början på vecka 27.

Belysningen kommer att upphandlas och monteras under hösten 2018.

Fjärrvärmeledningarna som är nedlagda i den nya kulverten är påkopplade med spillvärme från Ahlström-Munksjö AB i Billingsfors. Ledningarna är också sammankopplade med ledningsnätet i Bengtsfors. Systemet är i drift och fungerar.

illustration

Så här kommer gång-/cykelbanan att se ut från andra sidan av Höljen. Klicka på bilden för att förstora den. Illustration av Jana Ziegler.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson