Byggnadsinventering under sommaren

Dennis Olsson, byggnadsantikvarie.

Dennis Olsson, byggnadsantikvarie.

Under sommaren kommer en kulturhistorisk byggnadsinventering att genomföras i socknarna Bäcke, Ödskölt och Tisselskog.

Det är Västarvet som gör inventeringen på uppdrag av Bengtsfors kommun. Dennis Olsson, byggnadsantikvarie kommer att åka runt och dokumentera och fotografera kulturhistoriskt intressanta och värdefulla fastigheter. Syftet med inventeringen är att skapa ett kunskapsunderlag och väcka intresse för att bevara den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Tanken är att hela kommunen ska inventeras etappvis kommande år.

Kontakt

Dennis Olsson
Byggnadsantikvarie
0722 17 53 88
dennis.olsson@vgregion.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson