Utökat eldningsförbud - extrem brandrisk

På grund av extrem brandrisk är nu även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. All vedeldning är förbjuden.

Stäng meddelande

Byggnadsarbeten på Franserudsskolan under sommaren

Franserudsskolan

Foto: Sofia Magnusson

Under sommaren kommer ett antal byggarbeten att genomföras på Franserudsskolan. Syftet är att få en skola som fungerar i många år framöver.

Hissar

Hiss till matsalen och trapphiss till NO-salen ska installeras. Hissarna beräknas vara klara innan skolan öppnar i höst. De barn som går på fritids kommer att få äta på Kanalgården under tiden hissarbetet pågår.

Ny ventilation

Ny ventilation ska installeras i huvudbyggnaden. Arbetet startar i juni och pågår under sommaren. Anläggningen är planerad att vara igång i oktober.

Olympen blir fritids

Nuvarande förskolan Olympen ska anpassas och ställas iordning för att bli fritids. Arbetet startari början av juli och beräknas ta mellan tre och fyra veckor. Den 10 augusti påbörjas flytten av fritids till Olympens lokaler.

Fritids blir särskola

Fritidsavdelningen Diamanten ska anpassas för att fungera som särskola. Barnen på Diamanten är i Frassehuset under arbetsperioden som beräknas pågå mellan två och tre veckor. Särskoleverksamheten flyttar till Diamanten när fritids har flyttat till Olympen.

Väg till Olympen

Väg ska göras mellan Frasse och Olympen. Arbetet startar i slutet av maj men beräknas inte störa skolans verksamhet.

Serpentinväg

Serpentinväg ska göras på skolgården, tillgänglighetsanpassad förbindelse mellan byggnaderna. Arbetet påbörjas i mitten av juni och medför avgränsningar på skolgården.

Staket

Staket med låsbar grind ska monteras innanför personalparkeringen. Detta arbete kommer att göras i slutfasen av byggtiden eftersom det kommer att bli många transporter under sommaren.Ytterligare åtgärder som kommer att göras under sommaren är; komplettering av förråd till fritids/förskoleklass. och lagning av hål i asfalten.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström