Förskolan vid Långevi färdigställs under sommaren

Foto: Niklas Eriksson

Byggnationen av den två våning höga förskolan Långevi i Bengtsfors med sex avdelningar och plats för 100 barn är i sitt slutskede. Stommen restes i december 2017 och lokalerna planeras var färdiga för inflyttning i augusti 2018. Byggnationen är, till stor del, uppförd i massivträ och byggs av det lokala byggföretaget Fridh och Hell. Träet kommer delvis att vara synligt invändigt, exempelvis i trapphus och en del korridorer.

– Det här är det största projekt vi hittills genomfört i vårt företag. Det har varit kul att få bidra till en positiv utveckling på hemmaplan och intressant att använda trä i ett sådant här stort bygge, det är en ovanlig förskola som växer fram säger Jonas Fred Hell som är en av delägarna i Fridh och Hell.

Bra för miljö och hälsa

Förutom att trä är ett bra alternativ att bygga med så har det även en positiv inverkan på vår hälsa i form av minskat buller/oljud, det tar även upp och koldioxid och har en lugnande inverkan. – Just barnens välmående har varit i fokus i det här projektet, berättar förskolechef Lena Bernhardsson. – Vår målsättning är att barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna, trygga och tycka det är roligt att komma till oss. Vi fokuserar på barnens trygghet där de är på sin egen avdelning i samverkan med andra avdelningar, säger Lena Bernhardsson.

Förskola i två plan

Totalt kommer det att gå cirka 100 barn på förskolan. På bottenplan är tre avdelningar planerade för åldersgruppen 1-3 år och på övervåningen tre avdelningar för de lite större barnen, 3-5 år. Tjugo pedagoger ska jobba i verksamheten och på varje avdelning kommer det att vara minst en förskollärare anställd. På övre plan kommer det även att finnas en teater (med scen), personalrum, konferensrum och kontor med plats för administrativ personal. På nedervåningen blir det ett tillagningskök som lagar mat även till andra förskolor. Maten som lagas ska anpassas efter åldersgruppens behov och ha en egen matsedel.

Färdigställas under sommaren

Under sommaren kommer lekutrustning att monteras och utemiljön att färdigställas. Personalen börjar arbeta den första augusti med att ställa iordning förskolan och planera verksamheten. Den 13 augusti slår dörrarna upp för de första barnen som kommer flyttandes från andra avdelningar. Därefter kommer verksamheten att fyllas på med nya barn.

Organisatoriska förändringar

Långevi förskola och Mellangårdens förskola kommer tillsammans att bli en gemensam enhet – norra enheten. I samband förändringarna byter också Mellangården namn till Björkåsens förskola. Den tillfälliga förskoleavdelning som funnits på Skåpafors skola under det senaste året flyttar till Långevi och det gör också Olympens förskola. Olympens lokaler tas över av Franserudsskolan och planeras till fritidshemsverksamhet. – Det här kommer att bli toppen! Närheten till naturen, lekplatser och idrottplats inspirerar oss att arbeta med natur och miljö och här kommer barnen att få en naturligt bra motorisk miljö, säger Lena Bernhardsson.

Bakgrund

Anledningen till nybygget är platsbrist inom förskoleverksamheten i Bengtsfors kommun. Samtidigt är Franserudsskolan i behov av fler lokaler och tanken är att Franserudsskolan tar över förskolan Olympens lokaler när deras verksamhet flyttar in i den nya förskolan.

Långevis förskola

Infart och parkeringsplats börjar bli klart, juni 2018. Foto: Anna Sandström

Långevis förskola

Juni 2018, bygget är i slutfasen. Foto: Anna Sandström

Sofia Magnusson

Entreprenören Jonas Fred-Hell tillsammans med förskolechef Lena Bernhardsson i mars 2018. Foto: Sofia Magnusson

Långevi förskola

Nya förskolan vid Långevi växer fram, ögonblicksbild från den 23 mars 2018. Foto: Niklas Eriksson

Massivträ i trapphus mars 2018. Foto: Niklas Eriksson

Bild

Skiss på hur delar av den nya förskolan kommer att se ut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 augusti 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson