Utökat eldningsförbud - extrem brandrisk

På grund av extrem brandrisk är nu även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. All vedeldning är förbjuden.

Stäng meddelande

Eldningsförbud råder

Bild

Flygfoto från den stora skogsbranden i Torrskog 2016.

Med anledning av det torra vädret och risken för gräs- och skogsbränder råder eldningsförbud i Bengtsfors kommun. Eldningsförbudet gäller all vedeldning. Även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. Det innebär att det endast är tillåtet att elda i grillar avsedda för kol eller gasol på egen tomt. Det är även tillåtet att använda engångsgrillar men dessa får inte placeras direkt på marken. Sprit- och gaskök är tillåtet om de ställs upp på ett säkert sätt.

Observera att det inte är tillåtet att elda på etablerade lägerplatser ute i skog och mark.

För uppdaterad information om eldning, ring vår telefonsvarare på 0531-52 61 15
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juli 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson