Renoveringar snart klara på Franserudsskolan

Ventilation

Ventilationen är installerad i taket under nya takplattor. Foto: Anna Sandström

Under sommaren har en ny ventilationsanläggning installerats på Franserudsskolan. Arbetet med att få ventilationsanläggningen komplett pågår och bland annat behövs två nya ventilationsrum färdigställas. Undervisningslokaler och andra utrymmen har fått nya takplattor och väggarna är ommålade.

Det här kommer att förbättra arbetsmiljön för elever och lärare under lång tid framöver, säger rektor Lars-Göran Berg.

Som vi tidigare skrivit om ska hissar till matsal och NO-sal installeras. Arbetet har fått skjutas upp på grund av uteblivna anbud. Planen är att ha hissar installerade till och med läsårsstarten 2019/2020. Som en del i tillgänglighetsanpassningen pågår markarbete.

Olympen är numera fritids

Den tidigare förskolan Olympen har renoverat för att övergå till att användas för fritidsverksamheten vid Franserudsskolan. Lokalerna har målats om och fått en allmän uppfräschning, kapprum och toaletter har gjort om för att passa den nya målgruppen. Renoveringen är klar och inflyttning har kunnat ske från mitten av september.

Fritids blir särskola

Fritidsavdelningen Diamanten har anpassats för att fungera som särskola.

Tillgänglighetsanpassade vägar

Serpentinväg mellan Franserudsskolan och Olympen.

En tillgänglighetsanpassad serpentinväg är under uppbyggnad. Foto: Anna Sandström

En serpentinväg har anlagts mellan Frasse och Olympen. En liknande väg ska också göras mellan särskolan och skolans huvudbyggnad. Tanken är att ha vägen klar till starten av läsåret 2019/2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström