Utveckling av den offentliga miljön i Billingsfors

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Vid ett möte i Billingsfors i den 14 februari 2018 informerade Bengtsfors kommun föreningar och andra intressenter om framtida planer för utveckling av den offentliga miljön i Billingsfors. Planerna har utformats efter den temakväll som genomfördes i juni 2017 där allmänhet, föreningar, Munksjö Paper och KISAM deltog i en dialog om Billingsfors framtid.

Cisternområdet - åtgärder tidigast 2019

Cisternområdet ägs av Ahlström Munksjö och utvecklingen av området kommer att göras i samarbete mellan företaget och kommunen. I nuläget pågår provtagning för att undersöka om marken är kontaminerad från tidigare användning. 

Önskemål finns om informationsskylt för sevärdheter, uppmärkt vandringsled, ställplatser för husbilar, badplats med grillmöjligheter. Önskemål finns också om att röja bort sly och på lämpligt sätt beskriva brukets och kanalens historia.

Illustration: Sofia Magnusson

Kommunens förslag till utveckling av cisternområdet. Klicka på bilden för att förstora den. Illustration av Sofia Magnusson efter idé av Crister Blüme.

Bensinstation blir busshållplats - projektering pågår

Som en del i utvecklingen av orten har kommunen valt att köpa fastigheten Billingsfors 1:159, som är den före detta bensinstationen som ligger intill genomfarten.öppnas i nytt fönster

Tanken är att göra om området till busstation vilket går i linje med de önskemål som framkom på mötet i juni 2017 om att få till en säkrare väg till busshållplats och fler övergångsställen samt att samhället behöver städas upp. Nu pågår projektering av busstationen i samråd med Trafikverket och Västtrafik.

Kommunens idéskiss kring före detta bensinstationen i Billingsfors. Klicka på bilden för att förstora den. Illustration av Sofia Magnusson efter idé av Crister Blüme.

Stationsområdet - åtgärder planeras under 2019

Vid stationsområdet i Billingsfors finns timmerupplag och många tunga transporter lämnar av timmer för vidare transport. Önskemål finns om att virkeshögarna vid stationen ska flyttas eftersom de utgör en farlig miljö. Transportföretagen upplever det som osäkert i och med att människor har kunnat röra sig fritt på området samtidigt som tunga fordon lastar timmer etc.

Illustration: Sofia Magnusson

Kommunens idéskiss kring stationsområdet i Billingsfors. Klicka på bilden för att förstora den. Illustration av Sofia Magnusson efter idé av Crister Blüme.

Billingsfors centrum

När Billingsfors centrum har diskuterats har önskemål om att ta ner växtlighet så man ser Laxsjön. Andra önskemål är att få en turistbyrå, café, sittplatser och bänkar att sitta på i centrum samt fler och bättre parkeringsytor. Bengtsfors kommun har köpt två fastigheter i Billingsfors centrum för att utveckla platsen, det är före detta Selins affäröppnas i nytt fönster och den gamla banvaktarstugan. Renoveringen av banvaktarbostaden är påbörjad. Tillgänglighetsanpassning av utsida och samlingsrum är gjord och samlingslokalen på insidan är renoverad. För närvarande avvaktas budget-beslut innan renoveringsarbetet kan fortsätta.

Under vintern kommer banvaktarbostaden att hyras ut som klubblokal till PRO i Billingsfors. Till sommaren kommer den öppnas som sommarcafé och Infopoint (Turistbyråsatellit).

Illustration: Sofia Magnusson

Kommunens idéskiss kring Billingsfors centrum. Klicka på bilden för att förstora den. Illustration av Sofia Magnusson efter idé av Crister Blüme.

Kontakt

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson