Lekpark och multiplan Billingsfors

Multiplan

Foto: Niklas Eriksson

Skolområdet kring Lövåsen i Billingsfors ska utvecklas i två etapper. I den första etappen ingår multiplan inklusive belysning runt planen, lekplats, sittplatser och planteringar. Upphandlingen av etapp ett är avbruten då inkomna anbud vida översteg budget. Ett omtag kommer att göras.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 2 oktober att utöka investeringsbudgeten med 1 700 000 till byggandet av lekpark och multiplan i Billingsfors. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2016 att anlägga en lekpark med multiplan och då undersöktes möjligheterna till extern finansiering. När finansiering med statsbidrag inte var möjlig tog kommunfullmäktige beslut att finasiera och möjliggöra projektet.

Etapp två

Finansiering av etapp två (innehållande parkering, cykelställ, ombyggnad av cykelbana, övrig belysning samt ramp) behandlas i budgetberedningen inför 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson