Ny kundanpassad fjärrvärmeavgift

Lagom, aktiv, trygg

Illustration: Anna Sandström

För att öka kundernas egen möjlighet att påverka sin fjärrvärmekostnad och för att sporra energieffektiviserande insatser i hushållen har kommunfullmäktige tagit beslut om ett nytt system för fjärrvärmeavgiften. Även industrier och flerbostadshus får en ny säsongsbaserad avgift. De nya avgifterna börjar gälla den 1 april 2019.

Som fjärrvärmekund (hushåll) kommer du att kunna välja mellan tre olika prisalternativ; Aktiv, Lagom eller Trygg. Alla alternativ består av en fast årlig avgift och en rörlig avgift per förbrukad kilowattimme (kWh).

När det gäller inkopplingsavgiften har ett erbjudande tagits fram för dig som vill sprida kostnaden över flera år. Du betalar halva inkopplingsavgiften, den rörliga avgiften höjs då med tio procent de första tio åren, ytterligare ett exempel på hur du kan vara med och styra din egen kostnad!

Prisalternativ AKTIV

Du som aktivt arbetar med energibesparande åtgärder i din bostad och har god kontroll över din energiförbrukning rekommenderar vi alternativet ”Aktiv”. Du betalar endast ett rörligt pris för den energi du förbrukar. Det finns ingen fast avgift kopplat till detta alternativ.

Fast avgift: 0 kronor

Rörlig avgift: 1,10 kronor per kWh

Rörlig avgift för dig som valt halv inkopplingsavgift: 1,21 kronor per kWh*


Prisalternativ LAGOM

Om du inte genast föredrar något av de andra alternativen, rekommenderar vi alternativet ”Lagom”. Det här alternativet motsvarar den gamla prisnivån, vad gäller såväl fast som rörlig avgift. Det är också detta prisalternativ du får om du inte gör ett aktivt val.

Fast avgift: 1 880 kronor per år

Rörlig avgift: 1 krona per kWh

Rörlig avgift för dig som valt halv inkopplingsavgift: 1,10 kronor per kWh*


Prisalternativ TRYGG

Du som vill ha en jämn fördelning av din energikostnad under året och som kanske inte har möjlighet att göra några energieffektiviserande åtgärder i din bostad rekommenderar vi alternativet ”Trygg”. Den fasta avgiften är något högre medan den rörliga avgiften är lägre vilket gör att din totalkostnad inte är lika avhängig din förbrukning som de andra alternativen.

Fast avgift: 3 760 kronor per år

Rörlig avgift: 0,91 kronor per kWh

Rörlig avgift för dig som valt halv inkopplingsavgift: 1,001 kronor per kWh*

*Gäller tio år från inkopplingsdatum.

Inkopplingsavgift

I det nya avgiftssystemet finns möjlighet för dig som vill skaffa fjärrvärme att halvera din installationskostnad (20 000 kronor istället för 40 000 kronor). Med detta val ökar den rörliga avgiften med 10 procent (gäller tio år från inkopplingsdatum).

Inkoppling

Avgift

Fjärrvärmecentral med standardaggregat på 10 kW

20 000 eller 40 000 kronor (du väljer!)

Fjärrvärmecentral med aggregat på 16 kW och uppåt

20 000 eller 40 000 kronor (du väljer!)
plus 598 kronor per kW som överstiger 15 kW

Vårt ansvar vid inkoppling

I inkopplingsavgiften ingår följande utrustning:

 • Fjärrvärmecentral med två värmeväxlare (en för bostadens värmesystem och en för dusch- och kranvatten).
 • Expansionskärl
 • Cirkulationspump
 • 25 meter rör för utvändig användning.
 • Sex meter rör för invändig användning.

och vi hjälper till med följande tjänster:

 • Grävning och rörläggning upp till 25 meter vid normala markförhållanden (mellan fjärrvärmenätets anslutningspunkt och husvägg).
 • Håltagning i husvägg.
 • Montering av fjärrvärmecentral (på önskad plats av dig som kund).
 • Inkoppling till bostadens befintliga värmesystem (upp till sex meters invändig rördragning).
 • Borttagning av gammal panna (om du önskar).
 • Introduktion av hur fjärrvärmecentral och justering av temperatur fungerar.

Ditt ansvar vid inkoppling

Om avståndet mellan anslutningspunkt i fjärrvärmenätet och din husvägg är över 25 meter ansvarar du som kund för grävning av den överstigande delen. Du behöver också betala för de rör som tillkommer för denna del. Vi kan hjälpa till med grävning, du betalar då enligt separat offert. De hål som tagits upp i husväggen ansvarar du också för att laga.

Rör och grävning

Avgift

Upp till 25 meter

0 kronor

Över 25 meter

1 500 kronor per meter rör

Grävning - enligt separat offert


Gratis underhåll och beredskap dygnet runt

Vill du ha ett bekymmersfritt värmesystem ska du ansluta din bostad till vårt fjärrvärmenät. Vi har gratis beredskap dygnet runt om något skulle inträffa. Vi byter även ut delar i fjärrvärmeväxlaren om det skulle behövas utan kostnad. Mätarställningen på din fjärrvärmeväxlare läser vi av genom fjärrstyrning, du behöver inte tänka på något.

Vad ska jag välja?

Du som är fjärrvärmekund hos oss får gärna ta kontakt med oss redan nu och diskutera de olika avgiftsnivåerna. Vi kommer att gå ut med information under januari 2019 till alla våra kunder där vi beskriver hur man väljer sin avgift, villkoren kring detta och när man senast ska välja för att den nya avgiften ska gälla från 1 april 2019.

Säsongsbaserad avgift för industri och flerbostadshus

Fjärrvärmeavgiften för industri och flerbostadshus kommer från och med den 1 april 2019 att vara säsongsbaserad. Mellan april och september kommer avgiften att vara 0,46 kronor per kWh och oktober till mars kommer avgiftsnivån att vara 0,67 kronor per kWh. I dagsläget är avgiften på 0,612 kronor per kWh oavsett årstid.

Cirka 75 procent av förbrukningen sker under vinterperioden. Tanken med det nya säsongsbaserade avgiften är att stimulera till energibesparande åtgärder.

Den fasta avgiften för industri och flerbostadshus är oförändrad i jämförelse med dagens pris: 456 kronor per kWh och år.

Priser för nyinstallation är oförändrad för industri och flerbostadshus.

Kontakt

Niklas Ednell
Enhetschef VA, fjärrvärme och renhållning
0531-52 61 51
niklas.ednell@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström