Fristad - ett svar på förföljelse och förtryck

Fyra fristadsstipendiater, kvinnor och män från olika länder och med olika yrken, har bidragit med sina livsberättelser och erfarenheter till utställningen Fristad- ett svar på förföljelse och förtryck. Författaren och journalisten Mustafa Can har skrivit texterna och Anders Hansson, Årets Bild 2016, är fotografen bakom utställningens bilder.

Det är förvirrande att komma från totalt förtryck till en miljö där man kan säga, skriva och tycka vad man vill. När man hela livet längtat efter något man aldrig erfarit och sen får det så… Det tar tid för kroppen att vänja sig vid friheten. Tid för hjärnan att förlita sig på att ingen förföljer dig, ingen väger dina ord i en misstänksam vågskål. Tid för hjärtat att våga lita på att ingen vill dig något ont, att bakom det vänliga bemötandet och de vänliga orden döljer sig ingen illvilja, Fristadsstipendiat, författare och poet, i intervju med Mustafa Can.

Plats

Stenhallen, Bengtsfors bibliotek, Strömkullegymnasiet

Utställningsperiod

16 november 2018 – 24 februari 2019

Invigning

Invigning av utställningen fredagen den 16 november klockor 15.00

Vid invigningen deltar Sofie Henryson, utställnings- och programantikvarie på Bohusläns museum och Johanna
Lindström, Västra Götalandsregionens fristadskoordinator samt Sara Vogel Rödin, kultur- och fritidschef i Bengtsfors kommun.

Mer om utställningen

Det är Bohusläns museum och Västra Götalandsregionens fristadskoordinator som tillsammans producerat denna vandringsutställning som vill lyfta fram fristadsarbetet i världen, Sverige och Uddevalla. Alltfler konstnärer,
författare och journalister ansöker om fristad och det finns behov av fler fristäder i världen. Huvudsyftet med utställningen är att få fler kommuner att vilja bli fristad och också få fler medvetna om att yttrandefriheten är något
vi ständigt måste arbeta för.

Västra Götaland är sedan 2014 en fristadsregion med möjlighet att stötta regionens kommuner. År 2015 blev Uddevalla en fristad, en av två kommuner i Västra Götalandsregionen. Den andra är Göteborg som år 1996 blev den första fristaden i Sverige.

Det övergripande arbetet med fristäder organiseras av ICORN, en internationell organisation som verkar för att erbjuda skydd och arbetsro i form av fristäder för författare och konstnärer som förföljs och som inte kan utöva sitt yrke i sitt hemland. En förföljd författare får möjlighet att under två års tid bo på en skyddad plats.

Fakta: Under 2017 ansökte 119 personer om en fristad. 24% av dessa var kvinnor, 47% av de sökande var
journalister, 28% författare och poeter, 6 % bloggare. 15 % av de sökande var från Iran, 14% var från Syrien, 9 % från Bangladesh och 5 % från Eritrea.

Med anledning av att Fristadskommunsfrågan är under behandling i Bengtsfors kommun efter en motion från Vänsterpartiet, därefter en återremiss från fullmäktige och där nu Bengtsfors ställt frågan till alla Dalslandskommuner om eventuellt fristadskommunssammarbete så visas utställningen Fristad – ett svar på
förföljelse och förtryck i vårt demokratiska rum Stenhallen, rummet mellan Bibliotek, gymnasiet, konsthall och

Kontakt

Sofie Henryson, utställnings- och programantikvarie sofie.henryson@bohuslansmuseum.se
0522-656523 

Johanna Lindström, Koordinator för Litterärt Residensprogram
och Fristäder i Västra Götaland, johanna.lindstrom@kulturivast.se
076-3242771.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson