Lekpark och multiplan Billingsfors

Multiplan

Foto: Niklas Eriksson

Skolområdet kring Lövåsen i Billingsfors ska utvecklas i två etapper. I den första etappen ingår multiplan inklusive belysning runt planen, lekplats, sittplatser och planteringar. Upphandlingen av etapp ett är avbruten då inkomna anbud vida översteg budget. Ett omtag kommer att göras.

Etapp ett multiplan och lekplats

Kommunfullmäktige beslutade den 2 oktober 2017 om 1 700 000 till byggandet av lekpark och multiplan i Billingsfors. Upphandlingen av etapp ett är avbruten och kommer att göras om.

Etapp två parkering, cykelbana och belysning

Finansiering av etapp två (innehållande parkering, cykelställ, ombyggnad av cykelbana, övrig belysning samt ramp) finns med i bugdet för 2019. Etappen omfattar även utemiljön inom förskolans inhängnade område.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson