Spolning av spillvattenledningarna i Bäckefors under vecka 50-51

Foto: Anna Sandström

Under vecka 50 och 51 kommer det ske underhållsspolning av spillvattenledningarna i Bäckefors. Det innebär att det kan låta och vibrera lite i fastigheten samt skvätta upp lite toavatten från toaletten på grund av vakuumbildning i ledningarna under spolningen.

Kontakt

Petra Backman
Handläggare/projektledare
0531-52 61 33
petra.backman@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson