Till våra fjärrvärmekunder: nu är det dags att välja prisavtal

Lagom, aktiv, trygg

Illustration: Anna Sandström

Nu kan du själv vara med och påverka din kostnad för fjärrvärme (gäller dig med villaabonnemang). Vi erbjuder tre olika prisavtal; Aktiv, Lagom eller Trygg. Samtliga avtal består av en fast årlig avgift och en rörlig avgift per förbrukad kilowattimme (kWh). Du väljer det pris som passar din situation och förbrukning bäst. Det avtal du väljer gäller i ett år. Om du inte gör ett nytt val efter avtalsperiodens slut löper ditt befintliga avtal på tillsvidare eller tills du anmäler en ändring. Det val du gör gäller från och med 1 april 2019.

Hur väljer jag?

Du kan med fördel meddela oss ditt val med hjälp av vår e-tjänst nedan. E-tjänsten kräver e-legitimation. Du kan också fylla i vår blankett och skicka in till oss.

Om jag inte gör något val

Om du inte gör något val innan den 1 april 2019 kommer du fortsättningsvis ha prisalternativet ”Lagom”. Det vill säga, ditt fjärrvärmepris kommer att vara oförändrat. Du kan självklart byta prisavtal när du vill.

Vad ska jag välja?

Om du är osäker på vad du ska välja är du välkommen att ta kontakt med oss för att diskutera de olika prisavtalen.

Priser

Prisalternativ AKTIV

Du som aktivt arbetar med energibesparande åtgärder i din bostad och har god kontroll över din energiförbrukning rekommenderar vi alternativet ”Aktiv”. Du betalar endast ett rörligt pris för den energi du förbrukar. Det finns ingen fast avgift kopplat till detta alternativ.

Fast avgift: 0 kronor

Rörlig avgift: 1,10 kronor per kWh


Prisalternativ LAGOM

Om du inte genast föredrar något av de andra alternativen, rekommenderar vi alternativet ”Lagom”. Det här alternativet motsvarar den gamla prisnivån, vad gäller såväl fast som rörlig avgift. Det är också detta prisalternativ du får om du inte gör ett aktivt val.

Fast avgift: 1 880 kronor per år

Rörlig avgift: 1 krona per kWh


Prisalternativ TRYGG

Du som vill ha en jämn fördelning av din energikostnad under året och som kanske inte har möjlighet att göra några energieffektiviserande åtgärder i din bostad rekommenderar vi alternativet ”Trygg”. Den fasta avgiften är något högre medan den rörliga avgiften är lägre vilket gör att din totalkostnad inte är lika avhängig din förbrukning som de andra alternativen.

Fast avgift: 3 760 kronor per år

Rörlig avgift: 0,91 kronor per kWh

Kontakt

Niklas Ednell
Enhetschef VA, fjärrvärme och renhållning
0531-52 61 51
niklas.ednell@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström