Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-01-25

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2018-01-25

Paragrafer

1-7

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-01-30

Anslaget avpubliceras

2018-02-21

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-02-21.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström