Kommunstyrelsens tekniska utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-01-24

Organ

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum

2018-01-24

Paragrafer

2-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-01-31

Anslaget avpubliceras

2018-02-22

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-02-22.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström