Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2018-02-07

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2018-02-07

Paragrafer

16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-02-08

Anslaget avpubliceras

2018-03-02

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-03-02.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström