Samordningsförbundet - Justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-01-23

Organ

Samordningsförbundet

Sammanträdesdatum

2018-01-23

Paragrafer

1-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2018-02-13

Protokollet avpubliceras

2018-03-06

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-03-06.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström