Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2018-02-22

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2018-02-22

Paragrafer

26-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-02-23

Anslaget avpubliceras

2018-03-17

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-03-17.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström