Kommunstyrelsens utbildningsutskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-02-21

Organ

Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-21

Paragrafer

11-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-02-26

Anslaget avpubliceras

2018-03-20

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-03-20.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2018
Sidan publicerad av: Camilla Magnusson