Kommunstyrelsens tekniska utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-02-21

Organ

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum

2018-02-21

Paragrafer

17-32

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-02-27

Anslaget avpubliceras

2018-03-23

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-03-23.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2018
Sidan publicerad av: Sara Larsson