Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-02-22

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2018-02-22

Paragrafer

10-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-02-28

Anslaget avpubliceras

2018-03-22

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-03-22.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2018
Sidan publicerad av: Sara Larsson