Kommunstyrelsen - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-03-01

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-01

Paragrafer

51-52

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-03-02

Anslaget avpubliceras

2018-03-24

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-03-24.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell