Kommunstyrelsens allmänna utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-03-05

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2018-03-05

Paragrafer

41-44

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-03-06

Anslaget avpubliceras

2018-03-28

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-03-28.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell