Utökat eldningsförbud - extrem brandrisk

På grund av extrem brandrisk är nu även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. All vedeldning är förbjuden.

Stäng meddelande

Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2018-03-14

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-14

Tid

13.30

Plats

Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2018-03-07

Kallelse avpublicerad

2018-03-15

Ordförande

Per Eriksson (S)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse 2018-03-14.pdföppnas i nytt fönster 208.4 kB 2018-03-07 15.53
06_Revidering av riktlinjer för förvaltning av medel avsatta för pensionsförplikelser.pdföppnas i nytt fönster 225.5 kB 2018-03-07 15.53
07_Ekonomi- och målprocess 2018.pdföppnas i nytt fönster 389.9 kB 2018-03-07 15.53
08_Avsättning till resultatutjämningsreserven.pdföppnas i nytt fönster 173.2 kB 2018-03-07 15.53
08a_Ny tjänsteskrivelse avsättning resultatutjämningsreserven.pdföppnas i nytt fönster 94.4 kB 2018-03-09 14.29
09a_Verksamhetsberättelse 2017 KS.pdföppnas i nytt fönster 372.1 kB 2018-03-07 15.53
09b_KSAU verksamhetsberättelse.pdföppnas i nytt fönster 42.8 kB 2018-03-07 15.53
10_Kommunstyrelsens bedömning av året som gått.pdföppnas i nytt fönster 161.4 kB 2018-03-07 15.53
11_Motion om att inrätta en lokal träbyggnadsstrategi, Per Jonsson C.pdföppnas i nytt fönster 213.7 kB 2018-03-07 15.53
12_Motion om bättre vägar till Nössemark och Halden, C.pdföppnas i nytt fönster 259.5 kB 2018-03-07 15.53
13_Antagande av DP för Grean 1 21 och 1 85.pdföppnas i nytt fönster 554.4 kB 2018-03-07 15.53
14_Kompetensbehov och anställningsformer inom förskola.pdföppnas i nytt fönster 258.2 kB 2018-03-07 15.53
15_Investeringsbudget fjärrvärme.pdföppnas i nytt fönster 231.4 kB 2018-03-07 15.53
16_Revidering av torghandelsstadga - riktlinjer för bokning av plats för foodtruck.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2018-03-07 15.53
17_Familjecentral efter återremiss.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2018-03-07 15.53
18_Anläggningsbidrag Knöstevikens ridanläggning.pdföppnas i nytt fönster 577.4 kB 2018-03-07 15.53
19_Måltidssituationen i eget boende.pdföppnas i nytt fönster 119.9 kB 2018-03-07 15.53
20_Remiss från Socialstyrelsen - kunskapsstöd med rekommendationer om behandling vid spelmissbruk och beroende.pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB 2018-03-07 15.53
21a_Kvalitets och patientsäkerhetsberättelse 2017.pdföppnas i nytt fönster 760.7 kB 2018-03-07 15.53
21b_Tjskr kvalitet och patientsäkerhetsberättelse 2017.pdföppnas i nytt fönster 141.6 kB 2018-03-07 15.53
22_Växelboende SÄBO.pdföppnas i nytt fönster 387.8 kB 2018-03-07 15.53
23a_ Missiv samarbetsavtal nutritionsprodukter..pdföppnas i nytt fönster 227.9 kB 2018-03-07 15.53
23b_ Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdys.pdföppnas i nytt fönster 835.9 kB 2018-03-07 15.53
23c_Tjänsteskrivelse och beslut KSSU Samarbetsavtal nutritionsprodukter, förbruknart vid blås- och tarmdysfunktion.pdföppnas i nytt fönster 149.6 kB 2018-03-07 15.53
24_Revidering av Dal Västra Värmlands Järnvägars stadgar efter beslut i kammarkollegiet.pdföppnas i nytt fönster 971.4 kB 2018-03-07 15.53
25_Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017 SAM.pdföppnas i nytt fönster 118 kB 2018-03-07 15.53
25a_Handlingsplaner SAM - VOI.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-03-07 15.53
25b_Sammanställning SAM - BUFK.pdföppnas i nytt fönster 238.9 kB 2018-03-07 15.53
25c_Sammanställning SAM - KLK.pdföppnas i nytt fönster 94.3 kB 2018-03-07 15.53
25d_SAM TEKNISKA TLI- Sammanställning handlingsplaner.pdföppnas i nytt fönster 89 kB 2018-03-07 15.53
26_Granskning intern kontroll - personalförsörjning.pdföppnas i nytt fönster 140.7 kB 2018-03-07 15.53
27_Riktlinjer för internationella kontakter och vänortsarbete- uppdrag.pdföppnas i nytt fönster 678 kB 2018-03-07 15.53
28_Informationshanteringsplan för vård omsorg och IFO.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2018-03-07 15.53
29_Val av ombud att besluta vid Svinesundskommitténs årsmöte-föreningsstämma Nominering av två ledamöter, ordinarieersättare att ingå i Svinesundskommitténs styr.pdföppnas i nytt fönster 1014.7 kB 2018-03-07 15.53
30a_Bengtsforshus AB - Sammanträdesprotokoll 2018-02-13 § 10-17.pdföppnas i nytt fönster 364.1 kB 2018-03-07 15.53
30b_Bengtsforshus AB - Sammanträdesprotokoll 2018-02-13 § 18.pdföppnas i nytt fönster 219.6 kB 2018-03-07 15.53
30c_Bengtsforshus AB - Sammanträdesprotokoll 2018-02-20 § 19.pdföppnas i nytt fönster 3.4 MB 2018-03-07 15.53
30d_Bengtsfors Energi Handel AB - Sammanträdesprotokoll 2018-02-16 § 3.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2018-03-07 15.53
30e_Bengtsfors Energi Nät AB - Sammanträdesprotokoll 2018-02-16 § 3.pdföppnas i nytt fönster 4.1 MB 2018-03-07 15.53
30f_Bengtsfors Teknik AB - Sammanträdesprotokoll 2018-02-21 § 1-9.pdföppnas i nytt fönster 217.6 kB 2018-03-07 15.53
30g_Bengtsfors Teknik AB - Sammanträdesprotokoll 2018-02-28 § 10.pdföppnas i nytt fönster 101.7 kB 2018-03-07 15.53
30h_Dalslands Miljö- och energinämnd - Sammanträdesprotokoll 2018-02-08 § 8.pdföppnas i nytt fönster 184.8 kB 2018-03-07 15.53
30i_Samordningsförbundet BÅDESÅ - Sammanträdesprotokoll 2018-01-23 § 1-14.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2018-03-07 15.53
30j_Sydvästra Värmland och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd - Sammanträdesprotokoll 2018-01-15 § 1-5.pdföppnas i nytt fönster 138.1 kB 2018-03-07 15.53
30k_Sydvästra Värmland och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd - Sammanträdesprotokoll 2018-02-12.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2018-03-07 15.53
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell