Kommunstyrelsens tekniska utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-03-21

Organ

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum

2018-03-21

Paragrafer

33-40

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-03-28

Anslaget avpubliceras

2018-04-21

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-04-21.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2018
Sidan publicerad av: Sara Larsson