Kommunfullmäktige - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-04-03

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-04-03

Paragrafer

29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2018-04-04

Protokollet avpubliceras

2018-04-26

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-04-26.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell