Kommunstyrelsens allmänna utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-03-20

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2018-03-20

Paragrafer

46-59

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2018-04-04

Protokollet avpubliceras

2018-04-26

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-04-26.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell