Avfallshantering för ett hållbart samhälle - tyck till om förslag till avfallsplan

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Avfallshanteringen ska bidra till ett hållbart samhälle, speciellt om vi gör det tillsammans! Dalslandskommunerna Dals-Ed, Mellerud, Bengtsfors och Färgelanda har tagit fram förslag till en ny gemensam avfallsplan. Vi vill veta vad du tycker om framtidens avfallshantering.

Genom den gemensamma avfallsplanen vill vi uppnå en långsiktigt hållbar avfallshantering. För att nå dit har vi tagit fram en gemensam vision.

Vision för avfallsplanen

Avfallshanteringen i de fyra Dalslandskommunerna bidrar till ett hållbart samhälle. Avfallshanteringen är serviceinriktad vilket innebär att alla aktörer och invånare i kommunerna förstår och bidrar till att det avfall som uppstår ska hanteras som en resurs.

Till visionen föreslås mål och åtgärder med fokus på att avfallet inte ska vara farligt för människors hälsa eller miljö och att vi ska högre upp i avfallstrappan.

Förslag till avfallsplan med tillhörande bilagor

Dokumenten till förslagen finns på kommunhuset i Bengtsfors (kommunhusets öppettider), på Bengtsfors bibliotek (bibliotekets öppettider) och i listan nedan.

Vad vill vi med avfallsplanen?

I avfallsplanen föreslås två inriktningsmål och fyra mätbara mål:

Inriktningsmål

  • Målinriktning 1 - Avfallet i kommunerna ska inte vara farligt för människors hälsa eller miljö
  • Målinriktning 2 - Vi ska högre upp i avfallstrappan!

Mätbara mål

  • Mätbart mål 1 - Senast år 2025 ska det inte finnas något farligt avfall, elektronikavfall eller batterier i hushållsavfall som samlas in i kärl.
  • Mätbart mål 2 - Antal inrapporterade klagomål på nedskräpning vid återvinningsstationer ska halveras till år 2025 i jämförelse med 2018.
  • Mätbart mål 3 - Mängden kärlavfall i kommunerna ska minska med 20 procent per invånare år 2025 i jämförelse med 2016.
  • Mätbart mål 4 - Senast år 2025 ska minst 93 % av matavfallet från hushåll, restauranger och storkök tas omhand så att växtnäringen utnyttjas. Matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och växtnäring omhändertas

Vi behöver din hjälp!

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa framföras skriftligt senast utställningens sista dag, 31 maj 2018. Om du lämnar dina synpunkter för sent kan du förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen.

Du kan lämna dina synpunkter i formuläret nedan, e-posta till tekniska@bengtsfors.se eller skicka in dem till:

Bengtsfors kommun
Tekniska kontoret
Box 14
666 21 Bengtsfors

Mina personuppgifter
User information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström