Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2018-05-02

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2018-05-02

Paragrafer

52-60

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-05-08

Anslaget avpubliceras

2018-06-01

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-06-01.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2018
Sidan publicerad av: Sara Larsson