Myndighetsnämnden - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-05-08

Organ

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Paragrafer

43-51

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-05-14

Anslaget avpubliceras

2018-06-04

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-06-04.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2018
Sidan publicerad av: Camilla Magnusson