Kommunstyrelsen - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-05-08

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Paragrafer

109-126

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2018-05-15

Protokollet avpubliceras

2018-06-08

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-06-08.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell