Kommunstyrelsens tekniska utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-05-29

Organ

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Paragrafer

58-60

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2018-05-29

Protokollet avpubliceras

2018-06-22

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-06-22.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2018
Sidan publicerad av: Sara Larsson