Kommunfullmäktige - Justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-05-28

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-28

Paragrafer

54-73

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2018-06-11

Protokollet avpubliceras

2018-06-30

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-06-30.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström