Myndighetsnämnden - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2018-06-07

Organ

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-07

Paragrafer

1

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-06-11

Anslaget avpubliceras

2018-07-02

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-07-02.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2018
Sidan publicerad av: Camilla Magnusson