Valnämnden - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-05-28

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-28

Paragrafer

23-32

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-06-12

Anslaget avpubliceras

2018-07-04

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-07-04.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell