Utökat eldningsförbud - extrem brandrisk

På grund av extrem brandrisk är nu även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. All vedeldning är förbjuden.

Stäng meddelande

Kommunstyrelsens allmänna utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-06-12

Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Paragrafer

89-109

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-06-25

Anslaget avpubliceras

2018-07-17

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-07-17.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell