Utökat eldningsförbud - extrem brandrisk

På grund av extrem brandrisk är nu även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. All vedeldning är förbjuden.

Stäng meddelande

Kommunfullmäktige - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-06-20

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-06-20

Paragrafer

74-87

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-06-26

Anslaget avpubliceras

2018-07-19

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-07-19.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell