Utökat eldningsförbud - extrem brandrisk

På grund av extrem brandrisk är nu även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. All vedeldning är förbjuden.

Stäng meddelande

Valnämnden - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-06-27

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-27

Paragrafer

40-47

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-06-29

Anslaget avpubliceras

2018-07-21

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-07-21.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell