Utökat eldningsförbud - extrem brandrisk

På grund av extrem brandrisk är nu även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. All vedeldning är förbjuden.

Stäng meddelande

Samordningsförbundet BÅDESÅ - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-06-04

Organ

Samordningsförbundet BÅDESÅ

Sammanträdesdatum

2018-06-04

Paragrafer

31-39

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2018-07-09

Protokollet avpubliceras

2018-07-31

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-07-31.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2018
Sidan publicerad av: Sara Larsson