Utökat eldningsförbud - extrem brandrisk

På grund av extrem brandrisk är nu även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. All vedeldning är förbjuden.

Stäng meddelande

Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2018-07-10

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2018-07-10

Paragrafer

85-87

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2018-07-11

Protokollet avpubliceras

2018-08-02

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-08-02.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juli 2018
Sidan publicerad av: Sara Larsson