Kommunstyrelsens sociala utskott - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-08-08

Organ

Kommunstyrelsens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2018-08-08

Paragrafer

89-96

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2018-08-09

Protokollet avpubliceras

2018-09-01

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-09-01.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell