Kommunfullmäktige - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-09-03

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-09-03

Paragrafer

88-100

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-09-13

Anslaget avpubliceras

2018-10-02

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-10-02.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell