Kommunstyrelsen - Justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-09-13

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-13

Paragrafer

173-193

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2018-09-25

Protokollet avpubliceras

2018-10-17

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-10-17.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell