Valnämnden - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-09-24

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Paragrafer

75-78

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-09-26

Anslaget avpubliceras

2018-10-18

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-10-18.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell