Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2018-10-10

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-10

Tid

13.00

Plats

Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2018-10-02

Kallelse avpublicerad

2018-10-10

Ordförande

Per Eriksson (S)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Kallelse 2018-10-10.pdföppnas i nytt fönster 206.4 kB 2018-10-02 16.15
06_Interkommunal ersättning teknikprogrammet Strömkullegymnasiet.pdföppnas i nytt fönster 486 kB 2018-10-02 16.16
07_Organisationstillhörighet kultur- och fritid - uppdrag.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2018-10-02 16.16
08_Taket Franserudsskolan - omdisponering.pdföppnas i nytt fönster 541 kB 2018-10-02 16.16
09_Övernskommelse om samverkan vid in- och utskrivning KS beslut.pdföppnas i nytt fönster 64.1 kB 2018-10-02 16.16
09a_Tjänsteskrivelse Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.pdföppnas i nytt fönster 371.9 kB 2018-10-02 16.16
09b_Missiv Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.pdföppnas i nytt fönster 59.1 kB 2018-10-02 16.16
09c_Överenskommelse Samverkan vid utskrivning.pdföppnas i nytt fönster 524.3 kB 2018-10-02 16.16
09d_Riktlinje Samverkan vid utskrivning.pdföppnas i nytt fönster 819 kB 2018-10-02 16.16
09e_ Västkoms styrelseprotokoll 180522.pdföppnas i nytt fönster 257.2 kB 2018-10-02 16.16
10_Avgiftsbelägga insatser inom socialpsykiatrin.pdföppnas i nytt fönster 668.4 kB 2018-10-02 16.16
11a_Demokratiberedningen KS beslut september.pdföppnas i nytt fönster 56.7 kB 2018-10-02 16.16
11b_Demokratiberedningens förslag.pdföppnas i nytt fönster 433.6 kB 2018-10-02 16.16
12a_Delårsbokslut 2018-08-31.pdföppnas i nytt fönster 381.3 kB 2018-10-02 16.16
12b_Delårsbokslut bilaga investeringsprojekt.xlsxöppnas i nytt fönster 71.1 kB 2018-10-02 16.16
12c_Delårsbokslut bilaga mål 201808.pdföppnas i nytt fönster 66 kB 2018-10-02 16.16
13_Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar.pdföppnas i nytt fönster 497.7 kB 2018-10-02 16.16
14_Ansökan om driftsbidrag Haömens Hus 2019.pdföppnas i nytt fönster 519.4 kB 2018-10-02 16.16
15_DP för Bengtsfors centrum- beslut om samråd.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2018-10-02 16.16
16_Förlängning av avtal för lokal servicepunkt i Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 151.6 kB 2018-10-02 16.16
17a_Tjänsteskrivelse Svar på motion om moduler för hemlösa.pdföppnas i nytt fönster 137.6 kB 2018-10-02 16.16
17b_Moduler för socialt utsatta.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2018-10-02 16.16
17c_beslut KSSU motion om moduler.pdföppnas i nytt fönster 328 kB 2018-10-02 16.16
18_Motion om införande av personalpool.pdföppnas i nytt fönster 551.2 kB 2018-10-02 16.16
19_Motion om förbud mot fyrverkerier.pdföppnas i nytt fönster 463.9 kB 2018-10-02 16.16
20_Motion om platser i budgetberedningen.pdföppnas i nytt fönster 432.8 kB 2018-10-02 16.16
21_Motion om ändrad tid för fullmäktige och det politiska gruppmötets sammanträden.pdföppnas i nytt fönster 360.7 kB 2018-10-02 16.16
22_Motion om utvecklingen av Billingsfors samhälle.pdföppnas i nytt fönster 479.5 kB 2018-10-02 16.16
23_Motion till kommunfullmäktige om turismen.pdföppnas i nytt fönster 345 kB 2018-10-02 16.16
24_Motion stoppa våld och inför huskurage.pdföppnas i nytt fönster 408.5 kB 2018-10-02 16.16
25_Motion om omlastningscentralen i Bäckefors.pdföppnas i nytt fönster 705.4 kB 2018-10-02 16.16
26_Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020.pdföppnas i nytt fönster 6.1 MB 2018-10-02 16.16
27a_Protokoll - Bengtsforshus AB 2018-09-17 §§ 46-49.pdföppnas i nytt fönster 75.3 kB 2018-10-02 16.16
27b_Protokoll - DMEN 2018-08-30 §§ 49-58.pdföppnas i nytt fönster 476.8 kB 2018-10-02 16.16
27c_Protokoll - Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd 2018-09-17 §§ 66-73.pdföppnas i nytt fönster 183.8 kB 2018-10-02 16.16
28a_ÖFN - ekonomisk prognos 2018.pdföppnas i nytt fönster 97.8 kB 2018-10-02 16.16
28b_ÖFN - beslut ekonomisk prognos augusti 2018.pdföppnas i nytt fönster 61.1 kB 2018-10-02 16.16
28c_ÖFN - statistik augusti 2018.pdföppnas i nytt fönster 262.1 kB 2018-10-02 16.16
28d_ÖFN - Tertial 2 2018.pdföppnas i nytt fönster 425.4 kB 2018-10-02 16.16
28f_ÖFN - delrapport tertial 2 2018.pdföppnas i nytt fönster 204.2 kB 2018-10-02 16.16
05_Återrapportering facklig information Strömkullegymnasiet.pdföppnas i nytt fönster 203.5 kB 2018-10-03 09.28
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell