Kommunfullmäktige - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-10-01

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-10-01

Paragrafer

101-107

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2018-10-10

Protokollet avpubliceras

2018-11-02

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-11-02.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell