Kommunstyrelsen - Anslag om justerat protokoll (sekretess)

Sammanträdesdatum: 2018-10-10

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-10

Paragrafer

3

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Protokollet publicerat

2018-10-11

Protokollet avpubliceras

2018-11-02

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-11-02.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell