Myndighetsnämnden - Anslag om justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-10-11

Organ

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-11

Paragrafer

84

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bengtsfors

Anslaget publicerat

2018-10-11

Anslaget avpubliceras

2018-11-01

Överklaga

En eventuell överklagan ska lämnas in inom tre veckor från anslagsdatum, det vill säga senast 2018-11-01.

Här kan du läsa mer om hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2018
Sidan publicerad av: Camilla Magnusson