Kommunstyrelsen - Kallelse

Sammanträdesdatum 2018-11-07

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Tid

13.30

Plats

Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret, Bengtsfors

Kallelse publicerad

2018-10-31

Kallelse avpublicerad

2018-11-07

Ordförande

Per Eriksson (S)

Sekreterare

Ulrika Thorell

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse kommunstyrelsen 2018-11-07.pdföppnas i nytt fönster 208.6 kB 2018-10-31 15.37
04a_DP för Bengtsfors centrum.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2018-10-31 15.38
04b_Uppdrag central placering återvinningsstation - KS.pdföppnas i nytt fönster 115.7 kB 2018-10-31 15.38
05a_KSAU budgetförslag 2019.pdföppnas i nytt fönster 90.4 kB 2018-10-31 15.38
05b_Budgetberedningens protokoll.pdföppnas i nytt fönster 974 kB 2018-10-31 15.38
05c_MBL-protokoll budget.pdföppnas i nytt fönster 401.8 kB 2018-10-31 15.38
06_Taxor och avgifter 2019 Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 80.2 kB 2018-10-31 15.38
07_Skattesats 2019 Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 230.2 kB 2018-10-31 15.38
08_Politiska mål 2019.pdföppnas i nytt fönster 479.5 kB 2018-10-31 15.38
09_Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2019.pdföppnas i nytt fönster 865 kB 2018-10-31 15.38
10_Låneram för Bengtsfors kommun 2019.pdföppnas i nytt fönster 263.1 kB 2018-10-31 15.38
11_Rapport avseende kommunens finansverksamhet.pdföppnas i nytt fönster 244.9 kB 2018-10-31 15.38
12_Frivilligcentralen - delrapport.pdföppnas i nytt fönster 915.1 kB 2018-10-31 15.38
13_Reviderat reglemente, avtal och budget för Sydvästra Värmland och Norra Dalslands överförmyndarnämnd.pdföppnas i nytt fönster 817.7 kB 2018-10-31 15.38
14_Demokratiberedningens förslag.pdföppnas i nytt fönster 449.1 kB 2018-10-31 15.38
15_Motion om platser i budgetberedningen.pdföppnas i nytt fönster 449.8 kB 2018-10-31 15.38
16_Motion om ändrad tid för fullmäktige och det politskia gruppmötet.pdföppnas i nytt fönster 381.6 kB 2018-10-31 15.38
17_Sammanträdestider 2019 Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 596.9 kB 2018-10-31 15.38
18_Utökning av verksamhetsområde för avlopp, Strandvägen i Bengtsfors.pdföppnas i nytt fönster 884.6 kB 2018-10-31 15.38
19_Stenhallen Kultur- och utbildningscentrum.pdföppnas i nytt fönster 961.7 kB 2018-10-31 15.38
19a_Uppdrag förstudie Stenhallen.pdföppnas i nytt fönster 201.6 kB 2018-10-31 15.38
20_Återuppbyggnad gymnastik och sporthall Ekhagsskolan.pdföppnas i nytt fönster 259.7 kB 2018-10-31 15.38
21_Uppdatering av handlingsplan i VA-plan.pdföppnas i nytt fönster 498.9 kB 2018-10-31 15.38
22_Boende för asylsökande före detta ensamkommande barn i Bengtsfors kommun.pdföppnas i nytt fönster 575.5 kB 2018-10-31 15.38
23_Rekommendation avseende komplettering VG-region och kommuner i VG-län avseende psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.pdföppnas i nytt fönster 386.4 kB 2018-10-31 15.38
24_Motion om bredband till hela kommunen.pdföppnas i nytt fönster 660.3 kB 2018-10-31 15.38
25_Upphävande av personalpolicys.pdföppnas i nytt fönster 871.2 kB 2018-10-31 15.38
26_Utvärdering av kommunens flyktingmottagande.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB 2018-10-31 15.38
27_Waernshögens utvecklingsträdgård - delrapport.pdföppnas i nytt fönster 479.7 kB 2018-10-31 15.38
28_ Förslag till begravningsombud 2019-2022.pdföppnas i nytt fönster 68.7 kB 2018-10-31 15.38
30a_Asketvetens Donationsstiftelse - sammanträdesprotokoll 2018-09-01.pdföppnas i nytt fönster 522 kB 2018-10-31 15.38
30b_Bengtsforshus AB - Sammanträdesprotokoll 2018-10-22 § 50.pdföppnas i nytt fönster 271.5 kB 2018-10-31 15.38
30c_Dalslands Miljö- & Energinämnd - Sammanträdesprotokoll 2018-09-27 §§ 59-68.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-10-31 15.38
30d_Dalslands Miljö- & Energinämnd - Sammanträdesprotokoll 2018-10-16 §§ 69-73.pdföppnas i nytt fönster 158.3 kB 2018-10-31 15.38
30e_Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd - Sammanträdesprotokoll 2018-10-08.pdföppnas i nytt fönster 112.3 kB 2018-10-31 15.38
Budget
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Sidan publicerad av: Ulrika Thorell